sites/default/files/nyheder.jpg

Konserverings Projekt

Kulturstyrelsen bevilliger 531.650,00 kr. til kulturbevaring

Strandingsmuseum St. George, Konserveringscenter Vest, Odense Bys Museer og Nationalmuseet har modtaget en bevilling på 531.650,00 kr. til et tværfagligt og tværinstitutionelt forskningsprojekt, som skal forsøge at udvikle en omkostnings- og tidseffektiv konserveringsmetode til at bevare vanddrukne arkæologiske trægenstande

Baggrund

Danmark er i den unikke situation, at relativt store mængder af arkæologisk træ er bevaret under vanddrukne forhold. Disse genstande indeholder uvurderlig kulturhistorisk viden på grund af deres ofte meget velbevarede ydre. Et rigtigt godt eksempel fra nyere tid er Strandingsmuseets mere end 4000 genstande fra de to britiske linjeskibe, HMS St. George og HMS Defence, som strandede ved det nuværende Thorsminde julemorgen 1811.

Når træ udgraves, er både dimensioner og overflade detaljer intakte. Men ofte er træcellerne så nedbrudte, at hvis træet ikke gennemgår en konserveringsproces, vil træet svinde, kollapse, vride sig og danne revner til et niveau, hvor vigtig kulturhistorisk information samt formidlingspotentiale vil gå tabt. ”:I Danmark har vi en lang tradition for at udvikle konserveringsmetoder til vanddrukkent træ, men disse metoder er ofte tids - og omkostningstunge, parallelt med at de anvendte metoder ikke egner sig til at bevare de såkaldte kompositte genstande. Altså genstande der består af både træ og metal. Derfor har det længe været et ønske blandt landets museer og konserveringscentre at finde alternative konserveringsmetoder, således at vi kan sikre vores fælles kulturarv på en sikker, men også bæredygtig måde”, udtaler konservator og ph.d. Nanna Bjerregaard Pedersen fra Nationalmuseet.

Projektet løber fra august 2015 indtil oktober 2017.

Stavn fra Rømø

Et af projektets hovedgenstande er en agterstavn, som Strandingsmuseum St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Museum, modtog i 2014 fra Rømø. Når projektet er afsluttet, vil den konserverede stavn kunne ses på det nye Strandingsmuseum St. George, som åbner påsken 2017.

Stavnen stammer fra 1800-tallet. Den vejer cirka et ton og er næsten seks meter lang, og indeholder syv dybdemærker af bly, tre rorløkker af bronze samt en delvis tildækning af messingforhudning. Agterstavnen er udført i egetræ.

 

Også hundredvis af middelalderlige trægenstande, som Odense Bys Museer udgravede i 2013 og 2014 i centrum af byen i forbindelse med Thomas B. Thriges gades lukning, vil blive inddraget i projektet.

Tommes runepind”: Runepind fra middelalderen, som formentlig skulle beskytte ejeren, Tomme, imod sygdom, onde ånder og død.

 

Hvad er værd at gemme?

Interesserede vil kunne følge med i undersøgelserne og de løbende resultater på forskellig digitale platforme. Formålet er at vise, de udfordringer som museerne og konserveringscentrene er konfronteret med i det daglige arbejde med bevaring af vores fælles kulturarv i forhold til balancen mellem økonomi og historisk værdi. Formidlingen har også til hensigt at vise, at vi i museal regi er engageret i at udvikle nye bæredygtige løsninger til bevaring af den materielle kulturarv. Formidlingen udmønter sig blandt andet i en føljeton over konserveringsarbejdet og en blog, hvor de besøgende aktivt kan deltage i diskussioner om kulturarv og bevaring. Spørgsmålet om Hvad der er værd at gemme rejses og forsøges således defineret og fortolket i dialog med befolkningen.

 

For yderligere information kontakt:

Helle Sigh, Afdelingsleder Strandingsmuseum St. George

M: 21188003

Email: hs@strandingsmuseet.dk

Oprettet den 23.06.2015

← Se alle nyheder