sites/default/files/nyheder.jpg

700.000 kr. til Kineserskibet

Udstillingen Kineserne kommer. Kulturmødet mellem Klitboer og Kinesere i begyndelsen af det 20. århundrede vil tage gæsterne på en interaktiv oplevelsesrejse tilbage i tiden, da det russiske skib SS Wanda strandede ud for Husby med 15 kinesere i 1902, og lokalbefolkningen pludselig stod ansigt til ansigt med en fremmed kultur.

Udstillingen kan realiseres takke være finansieringsbidrag på 600.000 fra S. C. Van Fonden og 100.000 fra Fonden Aarhus 2015 og får en central placering i det nybyggede museum, som åbner i påsken 2017, finansieret af A.P. Møller og fru Chastine Møllers Fond og Holstebro Kommune.

 

Fortællingen

Mødet mellem den danske og kinesiske kultur omkring år 1900, klitboernes syn på Kina og Kineserne bliver omdrejningspunktet i udstillingen. Hvad sker der, når lynet slår ned i et vestjysk lokalsamfund, og to kulturer uventet mødes; hvordan oplevede den lokale befolkning, klitboerne, mødet med den kinesiske besætning?

Det tidligere så romantiske billede af kineserne, som kom til udtryk H.C. Andersens eventyrlige beskrivelser af kineserne i eventyret ”Nattergalen” og i den kinesiske indretningsmode, som sås på danske herregårde og vestjyske strandfogedgårde, forandredes i slutningen af århundredet hen imod et mere kritisk syn på kineserne. Det lokale vestjyske menneskesyn afspejlede det menneskesyn - eller fremmedsyn, som eksisterede i datidens Danmark (og i de vestlige lande). Nationalistiske strømninger, socialdarwinisme og opfattelsen af racehierarkier vandt indpas og var medvirkende til at præge det danske syn på kinesere og kinesisk kultur.

At mødet med kineserne gjorde stort indtryk på klitboerne vidner de mange bevarede kilder og genstande om. Men museet ønsker ligeledes at fortælle kinesernes historie; enten som personlige fortællinger, hvis kildematerialet tillader det, eller ud fra viden om periodens kinesiske samfundsmæssige forhold, herunder arbejdskraftens bevægelighed. Hvorfor rejste disse kinesere ud; hvordan havnede de på et russisk fartøj; og ikke mindst hvordan oplevede disse 15 kinesere, som vi ser afbillede på fotografiet, mødet med den danske kystbefolkning?

 

Grundlæggende vil den røde tråd i udstillingen vil være personlige beretninger. Hvor det er muligt, lægges der vægt på samtidens syn og holdninger, som de kommer til udtryk i personrelaterede efterretninger og andet arkivalsk materiale. Sammen med de stærke autentiske genstande fra ”Kineserskibet” vil udstillingen give de besøgende mulighed for både oplevelse og indlevelse samt bedre forståelse af datidens syn, opfattelse og holdning til kulturer og deres diversitet. Formålet er, at de besøgende anspores til at engagere sig i historien, samtidigt med at der skabes rum for refleksion over datidens forskellighed, men også over moderne forestillinger om fremmedhed og identitet, kultur og kulturforståelser.

 

En interaktiv digital oplevelsesrejse i kinesisk historie og kultur anno 1900

Materialeholdningen og det grafiske udtryk vil tage udgangspunkt i og visuelt afspejle kulturmødet mellem vestkystens klitboer og de 15 kinesere. Udstillingen bæres af de smukke genstande, fotografier og malerier, mens kulturmødet som fortælling udfoldes via tekst og lyd samt gennem konsul Høys egen oplevelse af det fremmede.

Den interaktive digitale installation, skabes som en oplevelsesrejse i kinesiske samtidshistorie og kultur anno 1900. Fotografiet af kineserne og konsul Høy i købmandsgården i Ringkøbing tænkes som visuel ramme for denne installation og udgangspunktet for fortællingerne. Gennem billedet/den digitale installation inviteres brugeren til at gå på opdagelse i Kinas historie og i historien om de 15 kinesere og om deres udrejse og arbejdsforhold som fyrbødermandskab på S/S Wanda gennem brug af 2D/3D software.

Oprettet den 24.09.2015

← Se alle nyheder